Datacenter Architecture (Kiến trúc trung tâm dữ liệu)

Kiến trúc trung tâm dữ liệu

Kiến trúc trung tâm dữ liệu của Meraki là kết quả của hơn 6 năm nghiên cứu liên tục và không ngừng phát triển, cho phép ứng dụng các tính năng phong phú ở quy mô cao, và luôn có tính dự phòng và bảo mật cao cho bất kì hệ thống nào dù lớn hay nhỏ.

Kiến trúc phân táng với khả năng mở rộng cực lớn

Khác với hệ thống nguyên khối truyền thống có điểm chết và hiệu năng đơn lẽ. Kiến trúc lập trình Của Meraki được thiết kế phân bổ trải rộng khả năng tính toán trên các cụm máy chủ độc lập. Các cụm máy chủ này cung cấp khả năng mở rộng nguồn tài nguyên vô hạn khi nhu cầu của khách hàng tăng lên.

Bất kỳ một máy chủ đơn lẽ hoặc cụm máy chủ nào bị lỗi mà không ảnh hưởng đến khách hàng và toàn bộ phần còn lại của hệ thống. Kiến trúc phân táng của Meraki đã được kiểm định trên hệ thống thực tế phục vụ cho hàng trăm nghìn khách hàng

Tính dự phòng địa lý theo thời gian thực.

Cơ sở hạ tầng cloud của Meraki được phân tán ra nhiều datacenter trên toàn thế giới. Dữ liệu của mỗi khách hàng bao gồm cấu hình mạng và thống kê lịch sử, được động bộ qua ít nhất ba trung tâm dữ liệu độc lập. Dữ liệu của khách hàng được đồng bộ theo thời gian thực.

Nếu toàn bộ trung tâm dữ liệu không sử dụng được do thiên tai hoặc sự cố mạng lớn khác. Hệ thống mạng của khách hàng sẽ được chuyển đổi sang một trung tâm dữ liệu khác với toàn bộ dữ liệu hệ thống có sẵn và được cập nhật mới nhất.

Việc dự phòng và chuyển đổi dự phòng hoàn toàn minh bạch với người quản trị mạng và tất cả hệ thống mạng lớn và nhở điều đạt được mức độ tin cậy cực kỳ cao

Công nghệ độc quyền về cơ sở dữ liệu đám mây dung lượng cao.

Để lưu trữ các thông tin hệ thống mạng chi tiết và phong phú cho hàng triệu thiết bị của khách hàng. Meraki đã phát triển một kỹ thuật cơ sở dữ liệu “database” độc quyền và được tối ưu hoá cho tốc độ truy xuất, khả năng mở rộng và độ tin cậy cao.

Giống như các dịch vụ internet quy mô cực lớn bao gồm google và facebook, khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu hệ thống Meraki vượt quá giới hạn của các giải pháp cơ sở dữ liệu truyền thống. Kho dữ liệu của Meraki vượt quá 10 tỷ hàng bao gồm các chỉ số chi tiết về việc sử dụng hệ thống mạng của hàng triệu người dùng kết nối vào hệ thống mạng Meraki.

Công nghệ cơ sở dữ liệu của Meraki được xây nhằm mục đích cung cấp khả năng quản lý mạng có quy mô lớn trên cloud, cung cấp khả năng tìm kiếm và báo cáo theo thời gian thực cho các hệ thống mạng bất kể quy mô lớn hay nhỏ.

Bình luận

Có bình luận: