Real-Time Cloud Management (Quản trị trực tuyến real-time)

Quản lý đám mây thời gian thực

| Đường hầm thời gian thực được thiết kế riêng

| Giao thức nén siêu hiệu quả

| Tính khả dụng cao liền mạch

Các giao thức truyền thông thời gian thực đã được cấp bằng sáng chế của Cisco Meraki cho phép quản trị viên quản lý mạng từ đám mây mà không phải hy sinh khả năng kiểm soát và phản hồi. Cisco Meraki đã phát triển một giao thức được xây dựng theo mục đích cung cấp thông tin hai chiều phong phú một cách an toàn, với chi phí băng thông tối thiểu.

Đường hầm thời gian thực được thiết kế riêng

Thiết bị Cisco Meraki - AP không dây, thiết bị chuyển mạch và thiết bị bảo mật - cung cấp luồng thông tin thời gian thực phong phú cho đám mây Cisco Meraki. Giao tiếp này là chìa khóa cho khả năng hiển thị và kiểm soát rộng rãi do nền tảng Cisco Meraki cung cấp. Thay vì tạo gánh nặng cho mạng với chi phí cao, khả năng phản hồi kém và cấu hình phức tạp, các kỹ sư của Cisco Meraki đã phát triển và cấp bằng sáng chế cho một đường hầm điều khiển không cấu hình nhẹ, an toàn, cung cấp dữ liệu thời gian thực phong phú mà không ảnh hưởng đến hiệu quả.

Các giao thức nén siêu hiệu quả

Mỗi thiết bị Cisco Meraki truyền các chỉ số giám sát và sử dụng phong phú lên đám mây, cung cấp cho quản trị viên các công cụ "điều khiển từ xa" theo thời gian thực, nhật ký sự kiện chi tiết, cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm và báo cáo phong phú về việc sử dụng ứng dụng, thiết bị và máy khách. Các giao thức truyền thông được thiết kế tùy chỉnh cung cấp thông tin rộng rãi này mà không cần giới thiệu chi phí mạng. Trên thực tế, mỗi thiết bị Cisco Meraki thường sử dụng 1 kb / s hoặc ít hơn. Các thuật toán nén nâng cao giảm thiểu chi phí mà không gây ra độ trễ hoặc gánh nặng về hiệu suất.

Tính khả dụng cao liền mạch

Đường hầm điều khiển của Cisco Meraki hỗ trợ tính khả dụng cao liền mạch. Mỗi mạng Cisco Meraki được hỗ trợ bởi ít nhất ba trung tâm dữ liệu độc lập và đường hầm quản lý giữa các thiết bị Cisco Meraki và đám mây sẽ tự động kết nối với các trung tâm dữ liệu phù hợp, xử lý chuyển đổi dự phòng một cách liền mạch.

Bình luận

Có bình luận: