Voice Optimization (Tối ưu hoá thoại)

Tối ưu hóa giọng nói

| Hiệu suất cho giọng nói và video

| Quản lý điện năng thông minh

| Được tối ưu hóa để triển khai VoIP nhanh chóng

Ngay cả với tất cả các hình thức liên lạc mới trong tầm tay của chúng ta ngày nay, điện thoại vẫn quan trọng đối với doanh nghiệp hơn bao giờ hết. Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki bao gồm tất cả các tính năng cần thiết để dễ dàng triển khai thoại cấp doanh nghiệp qua điện thoại IP ngay lập tức.

Hiệu suất cho thoại và video

Độ trễ vượt quá 150 msec thường không được chấp nhận để hỗ trợ lưu lượng thoại và video. Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki hỗ trợ chất lượng dịch vụ (QoS) lớp 2 và lớp 3, đảm bảo các luồng lưu lượng thời gian thực này được ưu tiên khi chúng đi vào và đi qua mạng. Đặt các cổng chuyển đổi để chấp nhận nhãn ưu tiên nhập hoặc buộc các cổng hoặc VLAN nhất định ở mức ưu tiên đã chọn. Sáu hàng đợi với cài đặt QoS đầy đủ hỗ trợ triển khai chính sách linh hoạt.

Quản lý điện năng thông minh

Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki phân bổ nguồn điện một cách thông minh dựa trên các yêu cầu của thiết bị, đảm bảo sử dụng tối ưu ngân sách hiện có. Tổng ngân sách công suất là 380W cho phép các mẫu switch Cisco Meraki PoE hỗ trợ điện thoại ở mọi cổng. Đối với một số thiết bị yêu cầu cao hơn, PoE + (25,5W mỗi cổng) cũng được hỗ trợ. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế và ngân sách của mọi thiết bị PoE - điện thoại, điểm truy cập hoặc camera an ninh - được hiển thị trong bảng điều khiển Cisco Meraki theo thời gian thực, tiết lộ ngân sách năng lượng còn lại cho các thiết bị bổ sung.

Được tối ưu hóa để triển khai VoIP nhanh chóng

Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki hỗ trợ giao thức khám phá lớp liên kết (LLDP) và gán các thiết bị một cách thích ứng cho VLAN tương ứng của chúng, ví dụ như đặt điện thoại vào VLAN thoại và để mọi PC được kết nối trong VLAN ban đầu của nó. Thay đổi VLAN thoại được thực hiện với một cú nhấp chuột, cho phép thay đổi cấu hình nhanh chóng trên hàng nghìn cổng. Bằng cách này, quá trình lựa chọn VLAN được tự động hóa, hợp lý hóa việc triển khai và giảm thiểu cấu hình thủ công.

Bình luận

Có bình luận: